En modern fordonsflotta för olika typer av gods.

Våra godsfordon

Med våra anpassade fordon kan vi lösa många olika typer av transporter. Oavsett om det handlar om gods som ska färdas längre sträckor, kylda varor eller mindre gods som ska skickas inom en stad.

Fjärrbilar

Våra fjärrbilar har kapacitet att transportera alla typer av gods, flera har även aggregat för kyla och frys.

Distributionsbilar

Något mindre bilar, som har kapacitet att transportera alla typer av gods, även kylvaror.

Paketbilar

När mindre försändelser ska transporteras i tätbebyggt område passar våra paketbilar bäst för leveransen. Bilarna transporterar alla typer av paket.