Vi svarar så snart som möjligt.

Offertförfrågan buss

Våra chaufförer är välutbildade, erfarna och säkerhetsmedvetna. Efter er beställning kan ni luta er tillbaka, förvissade om att bussen kommer vara framkörd på rätt tid och plats.

Kontaktinfo


Avresa


Hemresa


Övrig information


Hur hittade du till oss?


Samtycke

Information om samtycke och integritet

Alviks Trafik AB, org.nr. 556060–3040, såsom personuppgiftsansvarig skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att kunna fullfölja behandlingen av den efterfrågade tjänsten.

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är företagsnamn/namn, adress, e-postadress, telefonnummer, specifika önskemål och tidpunkt för den efterfrågade tjänsten.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Om inte samtycke ej ges sparas uppgifterna i 30 dagar. Uppgifterna kommer att behandlas av Trafikledningen inom Alviks Buss. Uppgifterna kan ev. lämnas ut till 3:e part inom EU såsom underleverantör till efterfrågade tjänsten.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.