Fjärde generationen har tagit över.

Vår historia

 Nyfikenheten att ständigt utveckla och upptäcka är naturlig för oss. Så har det varit i fyra generationer. 

Förvärv av FSB

2021
2020

Alviks Trafik fyller 100 år!

 
2020

Fastigheterna på Storheden, i Kiruna och i Gällivare renoveras och byggs ut.

2019

Norrbottens Resebyrå slås ihop med Nex Resebyrå. Tillsammans bildar de NEX Travel.

Alviks Trafik förvärvar även en fastighet på Storheden.

2018

Norrbottens Resebyrå förvärvas.

2017

Alviks Trafik fortsätter att växa genom förvärvet av Transportlandslagets verksamhet.

2016

Alviks Trafik går in som delägare i BD Buss.

2015
2014

Johan Åström tar över VD-posten efter sin far Anders.

2014

Alviks Trafik blir delägare i Boden Citybuss AB.

2010

Alviks Trafik blir delägare i Piteå Citybuss AB (2004).

2004

Anders Åström tar över som VD efter sin far Ingvar Åström (1990). Centrala Buss bildas och Alviks Trafik AB blir delägare. Företaget är inne i kraftig tillväxtfas och grunden läggs för hur företaget ser ut idag.

1990-talet

Bulktransportverksamheten startar tillsammans med Nederluleå lastbilscentral (BDX).

1980-talet

Entreprenadverksamhet med lastmaskiner för Koksverket i Luleå startar och terminalen på Storheden byggs. Företaget startar kombitrafik mellan Gällivare och Kiruna och öppnar ett ombudskontor för Bilspedition i Gällivare och Kiruna. NEX Resebyrå bildas (1973).

1970-talet

Lastbilstrafiken blir mer omfattande. Grus- och anläggningsbilarna jobbar hårt under en expansiv byggperiod då Luleå växer i snabb takt.

1960-talet
1950-talet

Bolaget Alviks Trafik AB bildas (1954).

Albins son Ingvar Åström blir VD. Fastigheten där huvudkontoret fortfarande finns i dag byggs upp.

Busstrafiken blomstrar, människor har ännu inte egna bilar utan åker med skiftbussarna till Järnverket. Alviks Trafik kör busstrafik Alvik-Luleå och Älvsbyn-Luleå samt skoltrafik till real- och yrkesskola i Gammelstad. De första turistbussarna börjar rulla på vägarna.

1950-talet

F21 byggs upp och lastbilstrafiken dit blir omfattande. Även Norrbottens Järnverk byggs upp, vilket medför ökande lastbils- och busstransporter.
Nederluleå Lastbilscentral (BDX) bildas och Alviks Trafik AB blir medlemmar.

1940-talet

Företaget får sitt första trafiktillstånd mellan Alvik och Luleå och Albin Åström köper en A-Ford som trafikerar linjen. Albins 19-åriga son Ingvar skaffar en egen lastbil som han kör förnödenheter med till Finland.

1930-talet

Albin Åström börjar köra mjölk och bybor mellan Alvik och Luleå med sin ombyggda T-Ford. Med tiden köper han in en buss och en lastbil. Sedan har utvecklingen bara fortsatt.

1920-talet