Delaktighet är en naturlig del av vardagen.

Livet inom Alviks Trafik

Som anställd inom Alviks Trafik kommer du in i en familjär organisation med stort engagemang. Våra fordon är moderna och anpassade efter de uppdrag vi har så att förarna kan känna sig trygga på vägen och kunderna kan lita på våra transporter.

Alla är med och tar ansvar

För oss är det självklart att jobba nära och med omtanke om medarbetare, kunder, uppdragsgivare och miljö. Delaktighet är en naturlig del av vardagen och vi är alla med och tar ansvar för helheten, utan prestige och hierarkier. Vi ser alla som lika mycket värda och vi agerar med respekt för den enskilda individen. Tillsammans kan vi då leverera ett bra jobb som vi kan känna oss stolta över och som bidrar till att vi kan fortsätta att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och partners. 

Många av våra medarbetare har arbetat länge och har hunnit skaffat sig lång erfarenhet och hög kompetens, samtidigt är det generationsväxling på många positioner. Det gör att hela bolaget är inne i en stark utveckling. Nya människor, nya rutiner och andra arbetssätt kommer in på samma gång som vi behåller och utvecklar det som fungerar. Vi är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och driver ständigt ett arbete att minska verksamhetens miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.

Personal på flera orter i Norrland

Huvudkontoret finns i Alvik men vi har även personal i Luleå, Gällivare, Kiruna, Piteå, Umeå och Sundsvall.