Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till våra olika verksamheter och till personal. 

Joakim Magnusson
Trafikchef
Gods
0920-50 22 51
joakim.magnusson@alvikstrafik.se

Kristian Uutela
Trafikledare
Gods
0920-50 22 57
trafikledning@alvikstrafik.se

Oskar Jansson
Trafikledare 
Gods
0920-50 22 53
trafikledning@alvikstrafik.se

Jonas_Hintz

Jonas Hintz
Trafikledare
Gods
0920-50 22 54
trafikledning@alvikstrafik.se

Johan Ericsson
Trafikledare
Gods
0920-50 22 52
johan.ericsson@alvikstrafik.se

Ola Isaksson
Kundansvarig
Gods
0920-50 22 55
ola.isaksson@alvikstrafik.se

Robert Lundkvist
Trafikchef /Verkstadschef
Bulk/Verkstad
0920-50 22 21
robert.lundqvist@alvikstrafik.se

Mikael Nilsson
Trafikledare
Bulk
0920-50 22 23
mikael.nilsson@alvikstrafik.se

Karin Näsberg
Trafikchef
Buss
0920-50 22 10
karin.nasberg@alvikstrafik.se

Andreas Westerlund
Trafikchef
Gods (FSB)
0920-180 20
andreas.westerlund@fsbakeri.se

Johan Åström
VD/Ägare

0920-50 22 00
johan.astrom@alvikstrafik.se

Eva Karlsson
Vice VD

0920-50 22 08
eva.karlsson@alvikstrafik.se

Katarina Enbom
Ekonomichef

0920-50 22 07
katarina.enbom@alvikstrafik.se

Lena Fjällström
HR-chef

0920-50 22 04
lena.fjallstrom@alvikstrafik.se

Pernilla Füreder
Ekonom

0920-50 22 03
pernilla.fureder@alvikstrafik.se

AT-Yvonne-

Yvonne Sällström
Ekonomi

0920-50 22 05
yvonne.sallstrom@alvikstrafik.se

Kajsa Hedemalm
Verksamhetsstöd

0920-50 22 22
kajsa.hedemalm@alvikstrafik.se

Annica Enqvist
Administratör

0920-50 22 02
annica.enqvist@alvikstrafik.se

Ulf Gejhammar
Ordförande

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor skickas till följande adresser:

Verkstad-, ledning- och ekonomifunktionen: (Alviks Trafik AB, 559324-3040).
Adress: Alviks Trafik AB, Handelsvägen 2, 973 45 Luleå. 

E-post: fakturatrafik@alvikstrafik.se

Bulkverksamheten:  (Alviks Bulk AB, 559058-7381.)
Adress: Alviks Bulk AB, Handelsvägen 2, 973 45 Luleå.
E-post: fakturabulk@alvikstrafik.se

Godsverksamheten: (Alviks Godstransporter AB, 556060-5866).
Adress: Alviks Godstransporter AB, Handelsvägen 2, 973 45 Luleå.
E-post: faktura@alvikstrafik.se

Bussverksamheten: (Alviks Buss AB, 556162-4346)
Adress: Alviks Buss AB, Handelsvägen 2, 973 45 Luleå.
E-post: fakturabuss@alvikstrafik.se