Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till våra olika verksamheter och till personal. 

Telefon och e-post

Huvudkontor
Växel: 0920–50 22 00
info@alvikstrafik.se

 

Buss
Telefon: 0920–50 22 10

Bulk
Telefon: 0920–50 22 20

Gods
Telefon: 0920–50 22 50

Adress

Huvudkontor
Alviks Trafik AB
Alviksvägen 87
975 93 LULEÅ

Gods & Bulk
Alviks Trafik AB
Handelsvägen 4-6
973 45 LULEÅ

Personal

Johan Åström
VD/Ägare

0920-50 22 00
johan.astrom@alvikstrafik.se

Anders Åström
Ordförande


anders.astrom@alvikstrafik.se

Eva Karlsson
Vice VD/Verksamhetschef lastbil

0920-50 22 08
eva.karlsson@alvikstrafik.se

Katarina Enbom
Ekonomichef

0920-50 22 07
katarina.enbom@alvikstrafik.se

Lena Fjällström
Ekonomi/lön
Ekonomi
0920-50 22 04
lena.fjallstrom@alvikstrafik.se

AT-Yvonne-

Yvonne Sällström
Ekonomi
Ekonomi
0920-50 22 05
yvonne.sallstrom@alvikstrafik.se

Maria Blom
Projektadministratör
Ekonomi
0920-50 22 03
maria.blom@alvikstrafik.se

Robert Lundkvist
Verkstadschef, Trafikansvarig Bulk
Verkstad
0920-50 22 20
robert.lundqvist@alvikstrafik.se

Kajsa Hedemalm
Verksamhetsstöd
Bulk/Verkstad
0920-50 22 20
kajsa.hedemalm@alvikstrafik.se

Karin Näsberg
Verksamhetschef
Buss
0920-50 22 10
karin.nasberg@alvikstrafik.se

Mari Eriksson
Trafikledare
Buss
0920-50 22 10
mari.eriksson@alvikstrafik.se

Stefan Isaksson
Fordonsansvarig
Buss
0920-50 22 10
stefan.isaksson@alvikstrafik.se

Johan Ericsson
Trafikansvarig
Distribution
0920-50 22 52
johan.ericsson@alvikstrafik.se

Joakim Magnusson
T.f. Trafikansvarig
Gods
0920-50 22 50
joakim.magnusson@alvikstrafik.se

Rekrytering pågår
Trafikledare
Gods
0920-50 22 50

Oskar Jansson
Trafikledare 
Gods
0920-50 22 50
oskar.jansson@alvikstrafik.se

Ola Isaksson
Kundansvarig
Gods
0920-50 22 55
ola.isaksson@alvikstrafik.se

Annica Enqvist
Administratör
Gods
0920-50 22 02
annica.enqvist@alvikstrafik.se