Miljöpolicy

Alviks Trafik erbjuder effektiva logistiklösningar och transporter med ständigt minskande miljöpåverkan. Vi ska verka för utveckling och miljöanpassade lösningar och ständigt arbeta med förbättringar samt förebyggande åtgärder för att minska föroreningar.

Vårt miljöarbete innebär:

  • Att vi ständigt förbättrar vår verksamhet med fokus på våra viktigaste miljöområden: drivmedelsförbrukning, kemikalieanvändning och energiförbrukning.
  • Vi säkerställer att alla medarbetare har miljökunskap genom utbildningar och information.
  • Att verksamheten följer gällande miljölagstiftning och andra tillämpliga krav.
  • Att vi ställer relevanta miljökrav vid inköp för att minimera miljöpåverkan från verksamheten.
  • Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.