Fordon för långa transporter.

Våra bulkfordon

Stora mängder bulk som ska transporteras långa sträckor kräver moderna och anpassade fordon.

Bulkbilar

Vi har fordon för transport av djurfoder, cement, kalk, aska och andra torra varor. Våra fordon är moderna, för minsta möjliga miljöpåverkan.

Transporterna går från norra Norrland till Mälardalen och söderut. Varje vecka går fasta transporter till Norge och Finland.