Vår historia

Det var ett historiskt ögonblick när mjölkkannornas skramlande blandades med passagerarnas småprat i byns enda bil. Bonden Albin Åströms ombyggda T-ford blev en kombinerad buss- och mjölktransport. Än i dag bygger Alviks Trafik på samma idé – Alviks Trafik ska med en hög kvalité och kunden i centrum utföra person- och godstransporter.

Allt började med mjölktransporter mellan Alvik och Luleå

Allt började med mjölktransporter mellan Alvik och Luleå

1920-talet

Att den ombyggda T-forden, som kör mjölkkannor och bybor till Luleå, är fröet till en hel transportkoncern kan nog bonden Albin Åström aldrig ana. Hela familjen Åström, även hustrun Alvina och åtta barn, är engagerade i verksamheten, som ersätter traditionella häst- och vagntransporter. Albin fortsätter med mjölktransporter ända till 1960-talet och köper både en buss och en lastbil senare under 20-talet.

Petsamotrafiken till Finland

Petsamotrafiken till Finland

1930-40-talet

Företaget får sitt första trafiktillstånd mellan Alvik och Luleå och Albin Åström köper en A-ford som trafikerar linjen. I slutet av 30-talet, när ryssarna anfaller Finland, inleds Petsamotrafiken då den svenska åkerinäringen ställer upp och kör förnödenheter till Finland. Albins son Ingvar, som bara är 19 år, köper en egen lastbil som körs till Finland under svåra förhållande i kyla och längs ensliga vägar.

Under 40-talet byggs F21 och lastbilstrafiken dit är omfattande. Även Norrbottens Järnverk är under uppbyggnad vilket medför ökande lastbils- och busstransporter också här. Nederluleå Lastbilscentral (BDX) bildas och Alviks Trafik AB blir medlemmar.

När landsvägen mellan Luleå och Älvsbyn blir klar under mitten av 40-talet drar Ingvar Åström igång busstrafiken mellan orterna.

Alviks Trafik blir ett bolag

Alviks Trafik blir ett bolag

1950-60-talet

Ett händelserikt årtionde då företaget blir ett bolag 1954 och Alviks Trafik AB skapas. Albins son Ingvar Åström blir VD. Efter en brand 1953 flyttar företaget från Rågholmen till dess nuvarande plats i Alvik där huvudkontoret finns än idag.

Busstrafiken blomstrar, människor har ännu inte egna bilar utan åker med skiftbussarna till Järnverket. Alviks Trafik AB kör busstrafik Alvik-Luleå och Älvsbyn-Luleå samt skolbarnstrafik till real- och yrkesskola i Gammelstad. De första turistbussarna börjar också rulla ute på vägarna.

Styckegodstrafiken kommer igång med godstrafik från Luleå till Kiruna under 50-talet för Bilspedition, som senare blir Schenker. Bilspeditionstrafiken utökas med linjen Luleå-Gällivare under 60-talet.
Lastbilstrafiken blir allt mer omfattande. Grus- och anläggningsbilarna jobbar hårt under en expansiv byggperiod då Luleå växer så det knakar.

Terminalen på Storheden byggs och nya bolag bildas

Terminalen på Storheden byggs och nya bolag bildas

1970-90-talet

Entreprenadverksamhet med lastmaskiner för Koksverket i Luleå drar igång och terminalen på Storheden byggs 1973. Företaget startar kombitrafik mellan Gällivare och Kiruna och öppnar ett ombudskontor för Bilspedition i Gällivare och Kiruna.

Veckoslutstrafik med buss från Kiruna och Luleå bedrivs i början av 70-talet. Trafiken växer snabbt och snart så behövs ett bokningskontor i Luleå. Denna verksamhet avtar allt eftersom och växlar in på nya marknader och 1975 bildas NEX Resebyrå AB.

En stor del av lastbilsverksamheten under 70- och 80 talet ägnas åt rentransporter med lastbil i fjällvärlden. Detta sysselsätter ett 10-tal fordon.

Under 80-talet befinner sig Sörbyarna i en expansiv fas och turerna i busslinjetrafiken växer. Anders Åström jobbar med att ta fram tidtabeller dessa används än idag.

1987 inleds bulktransportverksamheten i samarbete med Nederluleå lastbilscentral (BDX).

1990 tar Anders Åström över som VD efter sin far Ingvar Åström. Centrala Buss bildas och Alviks Trafik AB blir delägare. Centrala Buss vinner en stor upphandling, vilket innebär att företaget börjar trafikera Boden-Luleå och Luleå-Haparanda.

Godstrafiken för Schenker utökas med linjen Luleå-Umeå och Luleå-Sundsvall.

Företaget är inne i kraftig tillväxtfas under detta årtionde och Anders lägger grunden för hur företaget ser ut idag.

En stor koncern som fortsätter att växa

En stor koncern som fortsätter att växa

2000-10-talet

Företaget blir delägare i Piteå Citybuss AB 2004 och börjar köra lokaltrafik i Piteå. Alviks Trafik AB går också in som delägare Boden Citybuss AB 2010.

Tillsammans med BDX bygger Alviks Trafik AB en bulkverksamhet i norra Norrland. Verksamheten har vuxit och företaget har nu en ledande position i området med ett 15-tal fordon.

Även Godsservice med godsdistributionen för Schenker i Luleå övertas 2005 och nu sköter företaget godsdistributionen i residensstaden.

NEX Resebyrå AB växer under 2010 då man förvärvar Kiruna Affärsresebyrå AB.

Bolaget omorganiseras 2010 till moderbolaget Alviks Service AB och dotterbolagen Alviks Trafik AB, Alviks Buss AB, Alviks Fastighets AB och NEX resebyrå AB.

Johan Åström tar över VD-posten 2014. Han är den fjärde generationen som driver Alviks Trafik AB. Företaget har nu blivit en stor koncern som fortsätter att växa. Alviks Trafik AB går in som delägare i BD Buss 2015 som trafikerar Sträckan Boden- Luleå med busstransporter.

Transportlandslaget verksamhet som bedriver godstransporter mesta dels på malmfälten förvärvas 2015 och ingår numera i Alviks Trafik AB.

Alviks Service AB förvärvar bolaget Norrbottens Resebyrå AB.

Alviks Service AB bildar ett nytt bolag 2016 vid namn Distribution i Luleå AB som övertar Näslunds Trafik distributions verksamhet åt BDX i Luleå området.

Till dags dato omfattas Moderbolaget Alviks Service AB av bolagen Alviks Fastigheter AB, Alviks Buss AB, Alviks Trafik AB, Distribution i Luleå AB, NEX Resebyrå AB, Norrbottens Resebyrå AB.
Koncernen omsätter 450 miljoner kronor och har ca 160 anställda.

Delägda bolagen Piteå Citybuss, Boden Citybuss samt BD Buss förfogar över 40-talet bussar och omsätter 45 miljoner kronor utöver detta.
Alviks Trafik förfogar över 30-talet bussar, 60-talet lastbilar och omsätter ca 110 miljoner kronor med ca 105 anställda.

Våra partners

Centrala Buss
NEX
Länstrafiken Norrbotten
Schenker
BDX